spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - midlertidig ansettelse, fireårsregelen og innleie - endringer i arbeidsmiljøloven