spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til ny spesialitetsstruktur for leger og veileder i akuttmottak