spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endring i forskrift om pasientjournal