spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Helse- og omsorgsdepartementets ønsker å gjennomføre en forsøksordning med spesialistutdanning av leger hos legespesialister som har avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Spekter er positive til forslaget, men understreker at dette er en løsning som krever inngåelse av avtale med avtalespesialisten som sikrer at alle forhold; både de administrative, økonomiske og juridiske forhold blir ivaretatt.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i at avtalespesialistene utgjør et potensial i utdanningsøyemed. Det er derfor positivt at det initieres et arbeid for å høste erfaringer om en ved å la leger i spesialisering ta deler av spesialistutdanningen hos avtalespesialister, vil bedre kvaliteten på spesialistutdanningen. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at helseforetaket er arbeidsgiver i perioden utdanningskandidaten er i praksis hos en eller flere avtalespesialist(er). Spekter påpeker i høringssvaret at dette er en løsning som krever inngåelse av avtale med avtalespesialisten som sikrer at alle forhold; både de administrative, økonomiske og juridiske forhold blir ivaretatt.