spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven