spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endringer i vegtrafikkloven om utvidelse av tilbakeholdsretten og immobilisering av kjøretøy