spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler