spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endring i opplæringsloven - påbygging til generell studiekompetanse