spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter