spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter