spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014