spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring av aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv fra 75-80 år