spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov