spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsepartementet