spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag om samordning av statlige innkjøp