spekter.no>Spekter mener>Foreløpig høringssvar - Sektorselskaper som redskap i sektorpolitikken