spekter.no>Spekter mener>Ny forskrift til fagskoleloven