spekter.no>Spekter mener>Innspill til regjeringens utredningsarbeid om konkurranseutsetting av offentlige