spekter.no>Spekter mener>Høringssvar: Politikk for likestilling

Spekters høringssvar til NOU 2012:15: Likestillingsutvalgets forslag til både struktur og politikk er verken treffsikkert eller fremtidsrettet. Den største likestillingspolitiske utfordringen vi har i dag er at kvinner jobber deltid, og løsningen på dette ligger i arbeidstidsordningene. Det velger utvalget bevisst ikke å diskutere, sier Spekters viseadministerende direktør Anne-Kari Bratten.

I stedet foreslår utvalget tiltak som skal sikre at de offentlige virksomheters rapportering som for eksempel opprettelsen av et eget Likestillingsdirektorat. I utvalgets tiltaktsiver kommer også forslag om at arbeidsgiver skal belastet for kostnadene de ansatte har ved å ha omsorg for nære pårørende, uten at det er gode begrunnelser for hvorfor det vil føre til mer likestilling.

Spekter støtter imidlertid forslaget om tredelt foreldrepermisjon, og tror det kan bidra til å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet.