spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - om forskriftsendringer - Inntak til vidergående opplæring