spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - obligatorisk gjennomføring av Lærlingundersøkinga