spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til ny pasientjournallov og helseregisterlov