spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endringer i spesialisthelsetjenesten m.m - oppnevning av kontaktperson