spekter.no>Spekter mener>Endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Spekter er generelt positiv til forslag som styrker kvinnens tilknytning til arbeidslivet. Vi vet at sannsynligheten for at mor inntrer i arbeidslivet igjen, faller når hun har vært lenge borte, og vi vet også at sannsynligheten for at hun gjeninntrer i full stilling er mindre jo lenger hun har vært i permisjon.

Spekter er videre positiv til endringer som forenkler regelverket. Som en konsekvens av de foreslåtte endringer ser vi imidlertid også et behov for å sikre forutberegnelighet for arbeidsgiver

Les hele høringssvaret her: