spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - plikt til å melde inn resultatene fra kjemikalieeksponeringsmålinger