spekter.no>Spekter mener>Endringer i forskrift om godkjenning av sykehus

Høringssvar: Spekter ønsker en form for godkjenningsordning, men ser klart at dagens ordning har noen utfordringer.

Spekter savner også en drøfting av godkjenningsordningen der man setter aktuelle grep inn i et lenger tidsperspektiv, og spesielt at aktuelle grep drøftes i lys av at fremtidens utfordringer synes å være ekstremt forskjellige fra den historiske utvikling de siste 40 år. 

Les hele høringsinnspillet her: