spekter.no>Spekter mener>Høringssvar til EU-kommisjonenes forslag

Entry/Exit System (EES) og Registered TRaveller Programme (RTP)