spekter.no>Spekter mener>Innspill til videre arbeid med NTP 2014-23, juli 2011