spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - lovforslag om rett til lønn under ammefri