spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Forskrift om innleie fra bemanningsforetak