spekter.no>Spekter mener>Snubler i faktum
Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.
Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

- I lederen «Rødgrønn logikk» 25. juli snubler DN i faktum i sin kritikk av at for mange leger under spesialisering går på lovlige midlertidige kontrakter, skriver Spekters administrerende direktør Lars Haukaas i et innlegg 27. juli.

Helseforetakene har fått i samfunnsoppdrag å utdanne leger til spesialister. Ferdig utdannede spesialister ansettes i sykehus, i private helseinstitusjoner, de etablerer seg som privatpraktiserende spesialister og fastleger, og de anvendes i kommunehelsetjeneste. Helseforetakene har med andre ord et utdannelsesoppdrag.

Forflytning mellom flere foretak er nødvendig for at legene skal få spesialisering. Derfor bygger dagens tariffavtaler på at utdannelsesopplegget utøves gjennom et system med forflytting og midlertidige ansettelsesforhold. Det er selvsagt ikke slik at det helseforetaket som skal levere en del av opplegget nødvendigvis har behov for den legen som er under utdanning i et fast ansettelsesforhold. Helseministeren har bedt de regionale helseforetakene om å etablere et system hvor flest mulig kan få fast ansettelse. Siden dagens tariffavtale bygger på forutsetningen om at leger i spesialisering er midlertidig ansatt, må det gjøres endringer i tråd med ny forutsetning. Legeforeningen er tilbudt de nødvendige endringer. De kan når som helst henvende seg til Spekter og akseptere de nye forutsetningene i avtalen og dermed det nye utdanningssystemet som vil gi mange flere faste stillinger.

Det foreligger ingen tvist til behandling i lagmannsretten som vil løse denne situasjonen slik det hevdes i DNs leder.