spekter.no>Spekter mener>Samme lekse fra Unio
Anne-Kari Bratten, Spekter.
Anne-Kari Bratten, Spekter.

Unio leder Folkestad hevder i DN 3. april at arbeidsgivernes bidrag til likestillingen er "å sette sin ære i å holde lønnen nede og lønnsgapet oppe". Dette er tøv. Han fortsetter også å nøre opp under at kvinners deltid er knyttet til småbarnsfase og tidsklemme, til tross for at forskningen lenge har tilbakevist dette (Nina Amble, AFI), skriver Spekters viseadministrerende direktør, Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv.

Dette er et debattinnlegg skrevet av viseadministrerende direktør, Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 12. april 2012 under tittelen "Utdatert om deltid":

Faktum er at deltidsandelen blant kvinner med små barn har gått ned fra 45 prosent i 2002 til 36 prosent i 2011 (SSB).  Dessverre har deltidsandelen blant kvinner som ikke har barn eller som har barn eldre enn 16 år, økt fra 42 prosent til 44 prosent i samme periode. 

En utredning Deloitte gjorde for Spekter i vår, viser at når man i tillegg til det ordinære lønnselementet også tar med verdien av diverse tillegg og pensjon, reduseres lønnsforskjellene mellom høyskoleutdannede i privat og offentlig sektor betydelig. Det er dermed ikke lenger mulig å hevde at hovedårsaken til deltid hos kvinner er at småbarnsfamiliene håndterer tidsklemma ved at mor i offentlig sektor reduserer stillingen sin fordi hun tjener minst. Menn i tradisjonelle kvinneyrker velger nemlig ikke deltid.

Det er på tide å interessere seg for hvorfor deltidsandelen blant kvinner som ikke har barn eller har barn over 16 år er mye høyere enn hos småbarnsmødrene og hos menn i samme situasjon. Unio bør finne andre posisjoner enn å beskylde arbeidsgiverne for å holde kvinners lønn nede.