spekter.no>Spekter mener>For eller imot?
Viseadministrerende direktør, Anne-Kari Bratten svarer Folkestad i et innlegg i Dagens næringsliv 06.08.2012
Viseadministrerende direktør, Anne-Kari Bratten svarer Folkestad i et innlegg i Dagens næringsliv 06.08.2012

Det går fint an å være for Arbeidsmiljøloven, men likevel foreslå justeringer, skriver Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i et svarinnlegg til Anders Folkestad i Dagens Næringsliv.

Anders Folkestads innlegg i DN 30. juli må forstås slik at han mener at man enten er for eller imot Arbeidsmiljøloven. Selv er han for, og da passer det Folkestads debattform godt om Spekter og jeg er imot. Det går imidlertid fint an å være for Arbeidsmiljøloven, men likevel foreslå justeringer. Mine hovedpoeng har hele tiden vært:

  • Arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnmur, og bør for det alt vesentligste videreføres.
  • Lovens verne- og helsegrunnlag må ikke svekkes.
  • Yttergrensene for arbeidstid i dagens lov må ikke røres. Innenfor disse bør det gjøres endringer slik at arbeidstiden kan tilpasses individets og virksomhetens behov.
  • Arbeidstidsordningene må øke heltidsandel og utløse arbeidskraft
  • Turnusordninger som er nødvendige i døgnkontinuerlig drift skal etableres med HMS-perspektiv, og de tillitsvalgte må ikke kunne nekte å godkjenne en normal arbeidsplan for å nå sine politiske mål om for eksempel arbeid kun hver tredje helg.
  • Sentrale fagforeninger må fremdeles godkjenne ekstreme arbeidstidsordninger, som Nordsjøturnuser.

Folkestad hevder feilaktig at arbeidsgiver vil ha fleksibilitet for å oppnå enkelhet. Spekters forslag til justeringer i arbeidstidsbestemmelsene er først og fremst begrunnet i behovet for å utløse mer arbeidskraft i et arbeidsliv der over 40 prosent av kvinnene arbeider deltid, og sier de kunne jobbet mer dersom arbeidstiden ble mer tilpasset deres behov.

Å hevde slik Folkestad gjør at jeg ikler meg en offerrolle når jeg møter motbør, er en upassende debattform i den norske modellen.