spekter.no>Spekter mener>Denne lappen kan koste tillitsvalgt vervet

- Feil at overtid er frivillig, sa Lars Haukaas til Nrk.no den 21.08.12 om beskjeden fra en tillitsvalgt i Avinor om at overtid er basert på frivillighet.

Spekter har stevnet Norsk flygelederforening for Arbeidsretten for å få fjernet en av de tillitsvalgte på Gardermoen fra sitt verv med bakgrunn i at tillitsvalgte blant annet skal ha truet med aksjoner blant flygelederne for å få gjennomslag for lønnskrav i forbindelse med årets lønnsforhandlinger.

Dette er i strid med pliktene den tillitsvalgte har etter hovedavtalen mellom Norsk flygelederforening (NFF) og Spekter.

- Det er ikke en diskusjon om arbeidsgiver har rett til å pålegge overtid etter arbeidsmiljøloven: Slik har det alltid vært. Den ansatte kan bare slippe overtid dersom det foreligger sosialt viktige grunner, sier Haukaas til NRK.no.

I tillegg trekker Haukass frem tillegg den særskilte stabiliseringsavtalen mellom Avinor og flygerlederne ved kontrollsentralene fra 2006.

Den innebærer et årlig tillegg på 59 000 kroner for hver enkelt flygerleder, slik at Norsk Flygelederforening skal stille seg positive til søknader om dispensasjon fra overtidsreglene.

Les hele artiklen på nrk.no: