spekter.no>Publikasjoner>Spekters posisjonsdokument 2021

Hensikten med posisjonsdokumentet er å identifisere, synliggjøre og underbygge Spekters posisjoner på ulike politikkområder. I kraft av sin rolle som en av de største arbeidsgiverforeningene i Norge, er Spekter også part i trepartssamarbeidet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet. Spekter skal kunne forplikte medlemmene og ha synspunkter på en rekke områder. Dette dokumentet gir en oversikt både over helheten i politikken og Spekters posisjoner på de områdene Spekter vil arbeide særskilt med framover.

Posisjonsdokumentet ble vedtatt av Spekters styre i desember 2020 og er et viktig arbeidsredskap for styret og administrasjonen i Spekter.