spekter.no>Publikasjoner>Fra teori til praksis

Bedre og mer samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner gir virksomhetene økt tilgang på riktig kompetanse. Dette er utgangspunktet for at et partssammensatt utvalg i Spekter-området har laget heftet "Fra teori til praksis" med eksempler på forskjellige modeller for slikt samarbeid.

Fra teori til praksisI fremtiden vil betydningen av kompetanse øke, det samme vil behovet for å utvikle samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv.  Mange virksomheter har erfart at et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene gjør det lettere å rekruttere nye medarbeidere og øker bedriftens innovasjonsevne.

Men det er ikke bare virksomhetene som har glede av samarbeidet; Utdanningsinstitusjonene får økt relevans til arbeidslivet, bedre rekrutteringsmuligheter og omdømme. Studentene får flere praktiske ferdigheter og et nyttig kontaktnett i arbeidslivet.

Hensikten med heftet er å gi eksempler på ordninger som har vært vellykkede, slik at det kan inspirere andre til å ta i bruk og utvikle forskjellige samarbeidsformer på alle utdanningsnivåer.

Det partssammensatte utvalget har bestått av representanter fra LO Stat, YS Spekter, SAN, Akademikerne, Unio og Spekter. Dette er det tredje heftet som utvalget utgir. Tidligere publikasjoner er: Arbeid - nøkkelen til integrering og  Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.