spekter.no>Publikasjoner>Magasin: Vi lever av hverandres arbeid