spekter.no>Publikasjoner>Magasin: Samfunnsansvar og pragmatisme