spekter.no>Publikasjoner>Og bakom synger Stortinget

Statens sektorpolitiske styring

Hvilke virkemidler bruker staten i styringen av sektorpolitikken? Hvorfor brukes akkurat disse, og hvordan har virkemiddelbruken utviklet seg over tid? Dette er spørsmål Spekter har ønsket å få grundig belyst. Derfor har vi engasjert professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI til å se nærmere på statens sektorpolitiske styring, særlig innen sektorene helse, samferdsel og kultur, der mange av Spekters medlemmer opererer.

Andre rapporter fra Tom Colbjørnsen:

Lederes handlingsrom i statlige virksomheter og helseforetak 

Kunsten, kulturen og sjefen 

Forretning, politikk og det praktisk mulige