spekter.no>Publikasjoner>Mål og resultatstyring - balansens kunst

Gjennom debatten rundt mål – og resultatstyring (MRS) kan en lett få inntrykk av at mye som er galt innenfor offentlig virksomhet stammer fra mål- og resultatstyring ved at MRS fører til sentralisering og overrapportering. Problemet er at det som kritiseres ikke er intensjonene i MRS og hva det egentlig skal være, men mer hva mange oppfatter at det er og måten det blir brukt på.

I utredningen «Mål – og resultatstyring – balansens kunst» har Jan Grund belyst forhold som er avgjørende for at mål- og resultatstyring (MRS) skal være et hensiktsmessig verktøy for å få et godt samspill mellom politikk, styring, ledelse og fag. Målet er å gi en oversikt over noen hovedtrekk ved MRS og en vurdering av forskjellige sider ved bruken av MRS.

Jan Grund er Professor emeritus ved OsloMet. Han er tidligere prorektor ved Handelshøyskolen BI, rektor ved Høgskolen i Akershus og har vært leder av forskjellige regjeringsoppnevnte utvalg. Grund har hatt ulike lederstillinger i statsforvaltningen. Han er forfatter av flere bøker bl.a Sykehusledelse og helsepolitikk- Dilemmaenes tyranni (2006) og Kulturpolitikk er kunst (2008).