spekter.no>Publikasjoner>Kvinners veier til topps i norsk næringsliv

"Onwards and upwards"

Rapport utarbeidet av Tom Colbjørnsen på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Omtale og opptak fra lanseringen av rapporten finner du her: 

Glasstaket er en myte