spekter.no>Publikasjoner>Kunsten, kulturen og sjefen

Daglige lederes handlingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner.

Professor ved BI, Tom Colbjørnsen, har på oppdrag fra Spekter kartlagt hvordan topplederne i kunst- og kulturinstitusjoner opplever og vurderer sitt handlingsrom og sin gjennomføringskraft.