spekter.no>Publikasjoner>Forretning, politikk og det praktisk mulige

Statlig eierskap og styrets rolle.

Rapport av professor Tom Colbjørnsen.