spekter.no>Publikasjoner>Heltid i sykehusene
Inspirasjonshefte for heltid i sykehusene
Inspirasjonshefte for heltid i sykehusene

Fagforbundet og Spekter inngikk i 2011 en samarbeidsavtale der en av målsettingene er å ta initiativ til prosesser og prosjekter som tar sikte på å redusere og i størst mulig grad fjerne ufrivillig deltid, samt initiere prosesser for å få flere til å velge større stillingsbrøk eller hel stilling.

Avtalen innebærer blant annet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å: 

  • se på konkrete løsninger på helgearbeids- utfordringen, slik at flest mulig kan få hele stillinger og at det blir minst mulig bruk av vikarer og midlertidige stillinger.  
  • gjennomgå hvordan fordelingen av ubekvem arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte   enn i dag.
  • utarbeide et inspirasjonshefte for de lokale parter til bruk i deres arbeid for å redusere ufrivillig deltid.

Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette utarbeidet det heftet. Vi håper det kan være til nytte og inspirasjon i det arbeidet som gjøres i helseforetakene med å redusere deltid.