spekter.no>Publikasjoner>Fra stykkevis og delt - til fullt og helt!

Fra stykkevis og delt - til fullt og helt!Flere av sykehusene har kartlagt deltidsutfordringene og ut fra dette etablert rutiner og tiltak for å redusere omfanget av deltidsarbeidet. I denne brosjyren viser vi eksempler på virkemidler som erfaringsmessig kan bidra til at flere jobber heltid. Målet er at brosjyren skal inspirere ledere, tillitsvalgte og ansatte til å gå sammen om å utarbeide tiltak lokalt.

Det partssammensatte utvalget for deltid ble nedsatt i forbindelse med overenskomstrevisjonen 2008 og avsluttet i 2010. Utvalget har utgitt brosjyren «Fra stykkevis og delt - til fullt og helt». Utvalget har bestått av representanter fra Spekter, Norsk sykepleierforbund (NSF), FO, Fagforbundet og Delta.