spekter.no>Publikasjoner>Yrkesrettet opplæring i Spekter-området (Fafo-rapport 2010:41)

Fafo-rapport 2010:41I denne rapporten beskriver vi hvilken rolle fagopplæringen spiller for noen sentrale virksomheter innenfor Spekter-området. Grunnlaget for beskrivelsen er intervjuer med representanter for virksomhetene. I rapporten diskuteres det også hvorvidt ulike tiltak kan bidra til å øke tilbudet av læreplasser i Spekter-området. Vi diskuterer dessuten andre forhold som kan være sentrale i en diskusjon om en fornyet samfunnskontrakt rundt oppretting av flere læreplasser.

Rapporten er finansiert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og kan lastes ned hos Fafo: Yrkesrettet opplæring i Spekter-området