spekter.no>Publikasjoner>Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? (NIFU 30/2012)

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren?NIFU har gjennomført en undersøkelse av elever og lærlinger innenfor helse- og sosialfag i videregående opplæring med det mål å bedre kunne forklare de mønstre vi ser på dette feltet, og som resulterer i at svært få av de som starter på yrkesutdanningen ender opp i yrkene programmet retter seg mot.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.