spekter.no>Publikasjoner>Tidene skifter: Tidsbruk 1971-2010

Tidsbruksundersøkelsen er en kartlegging av hva folk gjør og deres samværsmønster. Den viser også hvilke aktiviteter vi utfører i løpet av døgnet, og hvor mye tid vi bruker på dem.

Med Tidsbruksundersøkelsen 2010 har Statistisk sentralbyrå utført fem slike kartlegginger. De fire forrige ble gjennomført i 1971, 1980, 1990 og 2000.

Undersøkelsen viser blant annet at det har skjedd betydelige endringer i tidsbruken vår i denne 40-årsperioden. Tiden til fritidsaktiviteter har blant annet økt med omtrent én time, mens husholdsarbeid har sunket med omtrent tre kvarter.

Undersøkelsen bygger på et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Der har de notert hva de gjør, hvem de er sammen med, og hvor de oppholder seg. Det er ført hefter for hver dag i løpet av disse tolv månedene.