spekter.no>Publikasjoner>Stortingsmelding nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene

Om scenekunst i Norge m.m.