spekter.no>Publikasjoner>Streik ved norske sykehus (Fafo-rapport 2011:15)

Streik ved norske sykehusI denne rapporten analyserer Fafo 30 streiker eller planer om streik ved norske sykehus fra 1965 til og med 2010.

Inntil begynnelsen av 1980-tallet var det vanlig å møte streikeplaner med tvungen lønnsnemnd før de ble iverksatt, men siden 1982 har det forekommet streiker av både lang og kort varighet i norske sykehus. I disse streikene har bruken av dispensasjoner vært et viktig virkemiddel for å sikre driften, slik at liv og helse ikke skulle komme i fare. Uenighet om utforming av dispensasjonene toppet seg under sykehusstreikene i 2010. Rapporten behandler også Helsetilsynets rolle i disse konfliktene.

Rapporten er utarbeidet av Fafo og er skrevet på oppdrag for arbeidsgiverforeningen Spekter.

Rapporten kan lastes ned hos FAFO: Streik ved norske sykehus